Pressmeddelande HessleCity 2023-05-12

HessleCity utvecklar verksamheten i Hässleholm.

Efter en avslutad BID-process i Hässleholm (hösten 2022) togs en Affärsplan för 2023-2026 fram. En affärsplan som ska ligga till grund för den framtida utvecklingen av Hässleholm som en attraktiv och utvecklande stad. 

HessleCitys nya styrelse har bearbetat och diskuterat denna affärsplan vid sitt senaste styrelse-sammanträde och kommit fram till att som ett första steg bestämma sig för hur verksamhetsområdet ska se. Affärsplanen har rekommenderat att de fyra yttre handelsområdena måsta knytas till city-kärnan och dess utveckling. Därför kommer handelsområdena vid Österås, vid Grönängsplan (Citygross/Kvantum), Läreda handelsområde (vid Ica-Maxi och Biltema) samt området vid T4 bli en del av HessleCitys verksamhetsområde/geografiska område

Som en direkt följd av detta kan inte cityledaren vara en verksamhetsledare för endast Hässleholms citykärna och därför ska Johan Jönsson framöver betecknas som en platsutvecklare med ansvar för hela staden. För att bidra till att hela Hässleholms stad ska bli en attraktiv stad helt i enlighet med affärsplanen.

Den nya styrelsen har också för att stärka ovanstående påståenden påbörjat ett arbete med att skapa en möjlighet för de som inte är medlemmar i HessleCity att ingå i ett Partnerskap av företag och andra intressenter för att ytterligare utveckla Hässleholm. Att bli Samverkanspartner eller Ambassadörer för Hässleholms utveckling.

För ytterligare information – kontakta

Tommy Nilsson, Ordförande – Tel 0723-885150, tommy.nilsson51@telia.com