HessleCitys styrelse 2021:

Ordförande:   Tommy Nilsson

Vice Ordförande: Katrin Pettersson, Hotell Statt

Ekonomiansvarig/Sekreterare (adj): Johan Jönsson, Centrumledare

Ledamöter:
Thomas Johansson, Espresso
Katab Hameed, Heeds Redovisning
Niklas Lundqvist, Restaurang Farozon
Jannie Svensson, Hårstudio 11
Hanna Nilsson, 1:e vice kommunalråd Hässleholms Kommun
Åke Johansson Rep. Fastighetsägarna Syd Hässleholmsgruppen
Jens Isberg, Jeansbolaget

Adjungerade:
Anna Nordstrand, Destinationsutvecklare Tillväxtavdelningen Hässleholms Kommun
Theresia Björklund, Centrumsamordnare


HessleCity Verksamhetsplan 2021                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               

                                                                                                               

Johan Jönsson
Centrumledare
BID-manager BID Hässleholm
0733-60 00 90
johan@hesslecity.com

Theresia Björklund
Centrumsamordnare
0733-34 20 07
ia@hesslecity.com

Besöksadress:
Business Class
Norra stationsgatan 8
281 48 Hässleholm

Pin It on Pinterest

Share This