0733-60 00 90 mail@hesslecity.com

Från järnvägsknut till modern handelsstad

På kommunens nuvarande område fanns, när 1862 års kommunalförordningar började gälla den 1 januari 1863, 21 socknar, som alla bildade var sin landskommun. Ingen av dessa hette dock Hässleholm. I den framväxande järnvägsknuten inom Stoby kommun inrättades Hässleholms municipalsamhälle år 1887. År 1901 bröts delar av Stoby och Vankiva ut för att bilda Hässleholms köping.

Helsingborg-Hässleholms Järnväg (HHJ) invigdes i hela sin längd 1875.

När Södra stambanan drogs genom Skåne i mitten av 1850-talet fick den en sträckning via Hässleholm och kristianstadsborna började därför undersöka möjligheterna att bygga en bibana till stambanan. Staten kunde dock inte bidra med några pengar och banan fick därför bli privatfinansierad med staden Kristianstad som största aktieägare. Christianstad-Hessleholms Jernväg (CHJ) bildades 1863.1890 öppnades banan Hessleholm – Vittsjö av landshövdingen, greve Magnus de la Gardie.

År 1914 blev Hässleholms köping stad.

Med kommunreformen 1971 infördes enhetlig kommuntyp i Sverige. Hässleholms stad ombildades då till Hässleholms kommun. Endast Stoby lades det året samman med Hässleholm. Eftersom sammanläggningarna inom kommunblocket inte kunde genomföras samtidigt uppstod ett problem med namnet Vinslöv. Både köpingen och landskommunen kvarstod som skilda kommuner fram till 1974. Köpingen fick då under tre år det helt unika namnet ”Vinslövs centralkommun”. Detta år kunde Hässleholms kommun färdigbildas genom sammanläggning med övriga kommuner i området. Visseltofta församling bröts dock ut ur Vittsjö och fördes till Osby kommun.100 år

Kommunens vapen fastställdes för Hässleholms stad den 25 september 1920 av Gustaf V. En sköld av guld med ett grönt andreaskors, åtföljt av fyra nötklasar av samma färg. Andreaskorset syftar på järnvägsknuten som växte upp efter 1860 och hasselnötsklasarna anknyter till ortnamnet. Efter sammanläggningarna fanns ytterligare tre vapen inom kommunen, men man valde att år 1974 låta registrera stadsvapnet oförändrat för den nya kommunen.

Pin It on Pinterest

Share This