0733-60 00 90 mail@hesslecity.com

Skrivelse till regeringen

Tillsammans med 27 andra städer har vi i HessleCity idag (16/2) skickat ett upprop till Stefan Löfven och regeringen med anledning av det läge svenska stadskärnor befinner sig i. Vi uppmanar regeringen att inte vänta längre. Se till att få ut stöden.

Vi har snart levt med pandemin och dess konsekvenser i ett helt år. Ett år av lidande för både privatpersoner och för företag, i vissa fall med tragiska följder där anhöriga gått bort och livsverk försvunnit. Regeringen har informerat om rekommendationer, ibland vaga och ofta öppna för tolkning, och infört hastiga restriktioner. De allra flesta har försökt följa dessa för att hjälpa till att få ner smittspridningen och skydda vår befolkning. För företagen har många restriktioner har haft svåra konsekvenser. Visst har det varit relativt lätt för den typ av företag som kunnat bidra genom att ordna för anställda att kunna arbeta hemifrån och fortsätta sitt värv på distans, men för väldigt många företagare som lever på att dra besökare till sig så har det varit förödande. 

Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna deras medlemmar möter när de försöker parera regeringens snabba beslut om restriktioner eller förlängningar med planering av personal och inköp av varor. För restaurangerna är detta extra känsligt på grund av matvarornas hållbarhet och det faktum att det är en personalintensiv bransch. Även andra aktörer som handel, hotell och olika former av kultur och mötesarrangörer är drabbade. 

Vi har en konkret fråga till statsminister Stefan Löfven: De utlovade stöden dröjer och redan ansträngda företagsekonomier övergår i omedelbar kris. Att läsa ett uttalande från statsministern om att regeringen inte är främmande för ytterligare stöd ”om man skulle upptäcka ett behov” tyder på en osedvanligt dålig förståelse för verkligheten. Hör du oss inte? 

Och frågan går direkt till finansminister Magdalena Andersson: Vad ser du framför dig för verklighet? Är det att det är bättre att skjuta kostnader för staten på framtiden då de kommer att användas till bostadsbidrag, socialbidrag, a-kassa och liknande stöd när arbetslösheten stiger till skyhöga nivåer istället för att stötta företag som i grunden är sunda nu direkt? 

Det är i så fall falsk matematik. Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas när många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas i och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter kommer de ekonomiska bidragen till fortsatt platsutveckling att minska, investeringar uteblir och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed kommer vi inte kunna vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen. 

Vi uppmanar regeringen att inte vänta längre. Se till att få ut stöden. Granskningar kan göras i efterhand för att säkerställa att rätt företag får ta del av bidragen. Nu är inte tiden att sitta på kontoret och göra utredningar. Inse det orimliga att införa restriktioner utan att följa upp med stöd. Vi är flera som påtalat detta under en längre tid. Vi vill därför kalla till möte med Löfven och Andersson för att snarast få svar på våra frågor. Vi är alla beredda att koppla upp oss på kort varsel och ge vår bild av hur våra städer mår efter ett år med coronapandemins konsekvenser.

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg 
Caroline Wallin, Cityledare Borås City 
Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun 
Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm 
Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan 
Stina Storm, VD City Örebro 
Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund 
Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening 
Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan 
Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City 
Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg 
Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Handelsplats Höganäs 
Hanna Candell, VD Helsingborg City 
Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm 
 Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg 
Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan 
Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel 
Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City 
David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan 
Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan 
Stina Storm, BID manager Norrköping 
Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB 
Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City 
Lisa Thörn, VD Uppsala City 
Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan 
Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan 
Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum 
Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB 

Pin It on Pinterest

Share This