0733-60 00 90 mail@hesslecity.com

HessleCity avhåller årsmöte
Torsdagen den 5 mars kl. 18.30
Plats:  Business Class Norra Station Hässleholm

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 19 februari

Anmälan om deltagande görs till mail@hesslecity.com senast 3 mars.

Hjärtligt välkomna 
Styrelsen

Pin It on Pinterest

Share This