0733-60 00 90 mail@hesslecity.com

Citylördagen i mars bjuder på följande:

Sparbanken Skåne & Fastighetsbyrån bjuder intill Boende & bolåns dag hos sig. 

5:e Trosskompaniet visar upp sin verksamhet på Nytorget.

FÖRENINGEN NORDEN bjuder in till utställning på Utställningshallen i Kulturhuset.

Susanne Thea, Danmark, Petter Solberg, Norge, Teija Lehto från Finland samt Mats Lindh från Hässleholm.

Utställningen ”IMAGINÄRA LANDSKAP” är en utställning där fyra  konstnärer ( en från varje , av föreningen Norden Hässleholms vänorter) ställer ut.

Utställningen är en vandringsutställning.

Under januari månad har den varit i Danmark, i mars – april är den i Hässleholm. Den går sedan vidare till Finland.

Utställningen invigs den 9 mars klockan 11.15 av kommunalfullmäktiges ordförande Douglas Roth.

Kulturskolan medverkar.

Den 30 mars klockan 12.00 guidar konstnär Mats Lindh