0733-60 00 90 mail@hesslecity.com

HessleCity & Stage Dream Productions i samarbete med Hässleholms kommun presenterar Hässleholms Stadsfest 24-25 augusti! Vi tror att en levande stad och ett levande varumärke skapar en positiv association. Tillsammans med kommunen & andra företag förvandlar vi Hässleholms centrum till en stor festplats den 24-25 augusti. Med hjälp av musikupplevelser och andra former av aktiviteter strävar vi efter att presentera ett program för hela familjen, underhållning för stora och små. Med stadsfesten vill vi lyfta det positiva ansiktet utåt för Hässleholm och bjuda in till sommarens stora folkfest! Varmt välkomna!

Mer info framöver om program etc.