0733-60 00 90 mail@hesslecity.com

HessleCity håller årsmöte enligt stadgarna Tisdagen den 13 mars kl. 18.30 på Hotell Statt.

Anmälan här  

Senast Fredag 9 mars